top of page
279690_126003820827725_4016199_o.jpg

VISITAS DE MESTRES E PROFESSORES AO MOSTEIRO

MESTRES E Professores

S.E. Jetsün Kushok

S.S. 41º Sakya Trizin 

S.E. Jetsün Kushok
S.E. Jetsün Kushok
S.E. Jetsün Kushok
S.E. Jetsün Kushok
S.E. Jetsün Kushok
S.S. 41º Sakya Trizin
S.S. 41º Sakya Trizin
S.S. 41º Sakya Trizin
S.S. 41º Sakya Trizin
S.S. 41º Sakya Trizin
S.S. 41º Sakya Trizin 3

S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche 

S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche
S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche
S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche
S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche
S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche
S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche
S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche
S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche
S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche
S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche
S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche
S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche
S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche
S.E 27º Chogye Trichen Rinpoche

Khenpo DR Ngawang Jorden, ph.d.

S.E. Jetsunma Tenzin Palmo
S.E. Jetsunma Tenzin Palmo
S.E. Jetsunma Tenzin Palmo
S.E. Jetsunma Tenzin Palmo
S.E. Jetsunma Tenzin Palmo
S.E. Jetsunma Tenzin Palmo
Khenpo DR Ngawang Jorden, ph.d.
Khenpo DR Ngawang Jorden, ph.d.
Khenpo DR Ngawang Jorden, ph.d.
Khenpo DR Ngawang Jorden, ph.d.
Khenpo DR Ngawang Jorden, ph.d.
Khenpo DR Ngawang Jorden, ph.d.
Khenpo DR Ngawang Jorden, ph.d.
Khenpo DR Ngawang Jorden, ph.d.
Khenpo DR Ngawang Jorden, ph.d.

S.E. Jetsunma Tenzin Palmo

gESHE gYALTSEN tSERING

GESHE GYALTSEN TSERING
GESHE GYALTSEN TSERING
GESHE GYALTSEN TSERING
GESHE GYALTSEN TSERING
GESHE GYALTSEN TSERING
GESHE GYALTSEN TSERING
GESHE GYALTSEN TSERING
GESHE GYALTSEN TSERING

Geshe Dadul Namgyal

Geshe Dadul Namgyal
Geshe Dadul Namgyal
Geshe Dadul Namgyal
Geshe Dadul Namgyal

lama losang samten

Lama Losang Samten
Lama Losang Samten
Lama Losang Samten
Lama Losang Samten
Lama Losang Samten

geshe lobsang Tenzin Negi

Geshe Lobsang Tenzin Negi
Geshe Lobsang Tenzin Negi
Geshe Lobsang Tenzin Negi
Geshe Lobsang Tenzin Negi
Geshe Lobsang Tenzin Negi
Geshe Lobsang Tenzin Negi

Visite nossa galeria

©  2022 MOSTEIRO SAKYA TSARPA BRASIL v2

©  2022 MOSTEIRO SAKYA TSARPA BRASIL 

bottom of page